Summer camp

Ekainaren 26tik 30era (biak barne)

Del 26 al 30 de junio (ambos inclusive)

ORDUTEGIA / Horario

09:00 – 09:30
Zaintza zerbitzua / Servicio guardería

09:30 – 13:00
Summer Camp

13:00 – 13:30
Zaintza zerbitzua / Servicio guardería

Ikasle 1

1 estudiante

100 €

.

Familia bereko 2 ikasle

2 miembros misma familia

190 €

.

Familia bereko 3 ikasle

3 miembros misma familia

285 €

.

Ordainketa nola egin aurrerago jakinaraziko zaizue, plaza baieztatzearekin batera (maiatza bukatu aurretik).
Udalekuak hasi aurretik, batzar informatibo baterako deialdia luzatuko dugu.

La forma de realizar el pago se os comunicará más adelante, con la confirmación de la plaza (antes de finalizar el mes de mayo).
Antes de comenzar las colonias, haremos una convocatoria para una reunión informativa.